پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت اولین جلسه کمیته موسوم به کمیته 37 ( کمیته" مقابله با تبلیغ کالا و اقدامات آسیب رسان به سلامت ") با حضورمسئولین واحدهای مبارزه با بیماریهای غیرواگیر ، تغذیه ، مدارس، بهداشت محیط و معاون اجرایی معاونت بهداشت همچنین اداره فرهنگ و ارشاد ، اتاق اصناف و معاونت غذا و دارو برگزار شد.

آقای عبدا.. عزیزی مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت در این خصوص گفت : در اولین جلسه کمیته ماده 37 مصادیق کالاهای آسیب رسان  به سلامت برای اعضای کمیته تشریح شد و راهکارهای منع تبلیغ ، کم رنگ کردن تبلیغات کالاهای آسیب رسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بهترین راهکارهایی جهت اجرایی شدن در شهرستان فسا به تصویب کمیته رسید.