پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دوره آموزشی دو روزه بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایری با هدف ترويج فرهنگ تغذيه سالم با استفاده از توليدات خانگی سالم با حضور بهورزان و تسهیلگران جهاد کشاورزی عشایر برگزار شد.
در این دوره آموزشی مباحثی در زمینه آموزش و تریج تغذیه سالم و اثرات آن بر پیشگیری از بیماریهای قلبی – عروقی و کاهش اضافه وزن و چاقی توسط خانم ها زینب همت دار ، مریم مرادی و آقای محمد آریا کارشناسان تغذیه معاونت بهداشت به فراگیران آموزش داده شد.

همچنین خانم نصیرزاده کارشناس جهاد کشاورزی مطالبی در خصوص ایجاد باغچه های خانگی با تاکید بر تولید محصول سالم و روش های ساده جهت ایجاد باغچه های خانگی مطالب خود را آموزش دادند.

لازم به ذکر است این آموزشها به صورت آبشاری از طریق بهورزان معاونت بهداشت و تسهیلگران جهاد کشاورزی به زنان روستایی و عشایری منتقل خواهد شد.