پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، آزمون سلامت خانواده با حضور مراقبین سلامت ، ماماهای پزشک خانواده و بهورزان خانه های بهداشت در 5 روز توسط واحد بهداشت خانواده برگزار شد.

فاطمه شهیدی کارشناس واحد سلامت خانواده در این خصوص گفت : این آزمون با هدف سنجش اطلاعات علمی ارائه دهندگان خدمات سلامت خانواده به گروه های هدف در مناطق شهری و روستایی برگزار گردید که متعاقب آن آگاهی شرکت کنندگان در زمینه رفتارهای تغذیه ای ، مراقبتهای بهداشتی نوزادان ، نحوه شیردادن و روشهای پیشگیری از بارداری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.