پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه ارزیابی و آموزش خانوار برای بلایا توسط واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا در روستای کوشکقاضی برگزار شد.

مهندس منوچهر جوکاران کارشناس مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا و پدافندغیرعامل در این خصوص گفت : دراین جلسه آموزشی که 62 نفر از مادران خانوارهای روستای کوشکقاضی حضور داشتند آموزشهایی در زمینه اصول ایمنی و پیشگیری و کاهش خسارات مالی و جانی در بلایا نظیر مقاومت سازه ای و غیرسازه ای به فراگیران آموزش داده شد .

در ادامه این جلسه مانور تخلیه ساختمان در زمان بروز زلزله و اطفاء حریق توسط مادران خانوارهای کوشکقاضی تمرین شد .