پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه هماهنگی واحد بهداشت محیط با معاون بهداشت با حضور مسئول و جمعی از بازرسین این واحد برگزار شد.

در این جلسه در خصوص اجرای برنامه های ویژه بازرسی رایزنی و تبادل نظر شد و مقرر گردید واحد بهداشت محیط اقدامات لازم برای بازرسی گسترده از اصناف خاص با بکارگیری نیروهای بالقوه معاونت بهداشت را انجام دهد.

تبادل نظر در مورد وحدت رویه و ارتقاء نحوه ی بازرسیها  و هماهنگی برون بخشی با نهادهای همکار در امر بازرسی از دیگر مباحثی بود که در این جلسه طرح گردید و بازرسین بهداشت محیط نظرات خود را در این خصوص ارائه نمودند.