پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

ناهنجاریهای مادرزادی ماژور به نقص در ارگانهای حیاتی بدن در بدو تولد گفته می شود که اگر درمان نشوند عملکرد طبیعی بدن از بین می رود و سن طبیعی بیمار کاهش پیدا می کند. سالانه 3 میلیون کودک در اثر ناهنجاریهای ماژور مادرزادی در جهان می میرند که 2 تا 3 درصد نوزادان بدو تولد را شامل می شود ، از این میزان ناهنجاری 80 درصد به فاکتورهای ژنتیک مربوط می شود، به همین دلیل مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج و پس از بارداری همچنین غربالگریهای ژنتیک نقش مهمی در کاهش تولد نوزادان دارای نقص مادرزادی و در نتیجه کاهش مرگ و میر نوزادان دارد.

شهره روشن کارشناس واحد بهداشت خانواده در این خصوص گفت : در حال حاضر برای تشخیص نواقص مادرزادی ، سونوگرافی NT توصیه می شود و  غربالگری جنین در سه ماهه اول و دوم بارداری به مادران باردار توصیه می شود .

وی افزود :ارزیابی نتیجه غربالگری بر اساس گزارش سه سطح خطر ( کم خطر ، خطر متوسط و پرخطر ) می باشد ،اگر نتیجه غربالگری سه ماهه اول پرخطر باشد مادر باید در اسرع وقت توسط متخصص زنان و زایمان یا پره ناتالوژیست بررسی تکمیلی ( آزمایش آمنیوسنتز یا cvs) شود . 

اگر نتیجه غربالگری ، در معرض خطر باشد، لازم است غربالگری ناهنجاری جنین در سه ماهه دوم نیز درخواست شود به همین منظور موادمارکر درخواست می شود ومجموع نتایج غربالگری سه ماهه اول و دوم با تاکید بر انجام درهمان آزمایشگاه ، مبنای قضاوت قرار می گیرد .

اگر نتیجه غربالگری ، کم خطر باشد احتمال وقوع ناهنجاریهای مورد بررسی ، کم است و درخواست غربالگری سه ماهه دوم لازم نیست .

در حال حاضر غربالگری جنین در سه ماهه اول بارداری توصیه می شود ، چنانچه خانم باردار پس از 13 هفته و 6 روز و قبل از هفته 17 بارداری مراجعه نماید و غربالگری سه ماهه اول را انجام نداده است ،پس از مشاوره و انتخاب والدین غربالگری سه ماه دوم بارداری درخواست می شود.