پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در هفته بسیج ملی تغذیه، واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت با برپایی ایستگاه سلامت ،جشنواره غذای سالم همچنین مسابقه کوشید تا آگاهی ، نگرش و عملکرد مناسب در زمینه تغذیه سالم را در بین  عموم مردم و کارکنان ادارات ارتقاء دهد.

سمیه ابوالقاسمی مسئول واحد بهبود تغذیه در این خصوص گفت : در ایستگاه سلامتی که در دانشگاه فسا و اراده جهاد کشاورزی با شعار "از امروز با تغذیه سالم برای فردایی با سلامتی " برپا شد، میزان قند خون ، فشار خون ، توده بدنی کارکنان این سازمانها اندازه گیری و به آنها مشاوره تغذیه ارائه گردید .

وی افزود : برگزاری جشنواره های غذای سالم در مرکز جامع سلامت شماره 3 با هدف ترویج فرهنگ تهیه غذای سالم در بین عموم مردم و برگزاری مسابقه تغذیه بین کارکنان معاونت بهداشت و برگزاری برنامه های آموزشی در مراکز بهداشتی شهری و روستایی از جمله برنامه های  واحد تغذیه به مناسبت بسیج ملی تغذیه بود.