پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت کارگاه آموزشی ازدواج سالم و پایدار با حضور مراقبین سلامت و کارکنان معاونت بهداشت در سالن بعثت دانشگاه برگزار شد.

خانم فا طمه زارعپورمسئول واحد بهداشت مدارس و جوانان معاونت بهداشت در این خصوص گفت : انتخاب همسر یکی از مهم ترین تصمیمات فرد در زندگی است ،زیرا می تواند آینده فرد را رقم بزند .تشکیل خانواده سالم ،متعادل و پایدار نیز مانند هر امر مهم دیگری به تفکر منطقی ،تلاش و کوشش نیازمند است .جوان می بایست بر اساس معیار های اصولی و منطقی همسر آینده خود را شناسایی و انتخاب نمایند و آنگاه به انجام پیوند زناشویی اقدام نمایند .

وی افزود : یک ازدواج سالم ومستحکم به بخت و اقبال یا عشق مربوط نیست ،بلکه نیاز به تلاش و سازگاری دارد . بدین منظور کارگاه آموزشی ازدواج سالم و پایدار با هدف توانمند سازی پرسنل به منظور بالابردن کیفیت آموزش های ارائه شده به جوانان تحت پوشش و بالطبع داشتن ازدواجی سالم و پایدار برگزار شد.