پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه به همراه مهندس زحمتکش مسئول دفتر ایشان از  پایگاه بهداشتی شماره 5 شهری فسا بازدید کردند.

در این بازدید ، ارائه خدمات بهداشتی شامل مراقبت از گروه های هدف ، پیگیری مراقبتها ، ثبت اطلاعات در سامانه سیب مورد بررسی و پایش قرار گرفت .