پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، یک واحد لبنیاتی در شهر فسا به علت عدم رعایت اصول بهداشتی تعطیل شد.

مهندس جواد خیراتی کارشناس بهداشت محیط در این خصوص گفت : این واحد لبنیاتی به علت فقدان شرایط اولیه بهداشتی نظیر بهسازی کارگاه ، استفاده از تجهیزات و لوازم نامناسب ، تهیه فرآورده های لبنی در پیاده رو و عدم توجه به تذکرات بازرسین بهداشت تعطیل وپلمپ گردید .