پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در پی بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از یکی از تالارهای پذیرایی در حومه شهر فسا میزان 351 کیلوگرم مرغ فاسد و تاریخ مصرف گذشته کشف و ضبط شد .

مهندس حیدری مسئول روابط عمومی معاونت بهداشت در این خصوص گفت : مرغ های کشف شده توسط بازرسین بهداشت محیط شامل 191 کیلوگرم مرغ خام تاریخ مصرف گذشته و 160 کیلوگرم مرغ پخته می باشد که برای پذیرایی از میهمانان ، از مرغ های فاسد تهیه شده بود.

وی افزود : بازرسین بهداشت پس از هماهنگی با اداره دامپزشکی و حضور نماینده دامپزشکی و کسب اجازه از دادستانی فسا ، مرغ های مذکور را ضبط و پس از طی مراحل قانونی امحاء کردند. سالن پذیرایی مذکور نیز توسط بهداشت محیط تعطیل شده است .