پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، به مناسبت 5 اسفند جشن روز مهندس با حضور مهندسین واحدهای بهداشت محیط ، حرفه ای ، آی تی ، دفتر فنی و سایر کارشناسان ستادی معاونت بهداشت برگزار شد.

دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه با تبریک روز مهندس به مهندسین حوزه معاونت بهداشت ، عنوان مهندس را برازنده ی کسانی دانست که در حوزه های مختلف بهداشت ، با برنامه ریزی ارتقاء سلامت عمومی را مهندسی می کنند.

در این مراسم از زحمات مهندس مجتبی کرمیمنش مسئول سابق بهداشت محیط تقدیر و مهندس رسول امینزاده به عنوان مسئول جدید واحد بهداشت محیط معرفی گردید.