پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، واحد داندانپزشکی مرکز بهداشتی - درمانی کوشک قاضی با حضور معاون بهداشت و اعضای شورای اسلامی و دهیار و جمعی از اهالی روستای کوشک قاضی افتتاح شد .

با افتتاح این واحد دندانپزشکی ، 4000 نفر از جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی کوشک قاضی شامل روستای کوشک قاضی و روستاهای قمر آن از این خدمات بهره مند خواهند شد.