پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه آموزشی نحوه بکارگیری رنگهای مجاز خوراکی برای تولید شیرینی با حضور متصدیان قنادیهای شهر فسا برگزار شد .

در ابتدای این جلسه دکتر کریمی معاون بهداشت دانشگاه در زمینه حساسیت شغلی قنادان و امکان انتقال بیماری از طریق مصرف شیرینی آلوده مطالبی را به حاضرین در جلسه ارائه کرد.

در ادامه کارشناسان بهداشت محیط در خصوص قوانین و نحوه بکارگیری رنگهای مجاز خوراکی در فرایند تولید شیرینی به فراگیران آموزش دادند.