پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ،در پی اخطاریه هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع سیل در استان فارس  کمیته بهداشت کار گروه سلامت در حوادث و بلایا ی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور مسئولین واحدهای ستادی معاونت بهداشت تشکیل جلسه داد. در این جلسه پیش بینی های لازم برای ادامه خدمات بهداشتی درمانی در شرایط بحران و هماهنگی های بین بخشی و برون بخشی انجام شد.