پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه هماهنگی معاون بهداشت و کارشناسان بهداشت محیط با موضوع خط مشی و اهداف بهداشت محیط برگزار شد.
دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه در این جلسه گفت : ثبت اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان باید به صورت مداوم بروز رسانی شوند و نیاز است که کارشناسان بهداشت محیط این موضوع را به صورت جد مد نظر قرار دهند.
وی افزود : مقاومت در مقابل درخواستهای غیر قانونی ضروری است و باید با متخلفین از اصول بهداشتی طبق قوانین برخورد شود .
معاون بهداشت دانشگاه ، بازآموزی و افزایش آگاهی کارشناسان از دستورالعمل های بهداشتی را لازمه کار بهداشت محیط و آموزش به اصناف را در کاهش تخلفات بهداشتی موثر دانست.
در ادامه مهندس امینزاده مسئول واحد بهداشت محیط و کارشناسان این واحد نظرات خود را در زمینه اهداف و خط مشی بهداشت محیط ابراز کردند.