پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه توجیهی و هماهنگی بسیج ملی کنترل فشارخون با حضور مسئولین مراکز بهداشتی درمانی شهری ، روستایی و ناظرین مطب ها در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد.
در این جلسه مهندس مصطفی اصلاحی معاون فنی معاونت بهداشت ، اهداف بسیج ملی کنترل فشارخون را تشریح کرد و روح ا.. ارشدی نژاد - ناظر دانشگاهی ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون نحوه ی اجرای کمپین اطلاع رسانی ، شناسایی بیماران ، ثبت الکترونیکی اطلاعات و ارجاع موارد مشکوک و هماهنگی های بین بخشی را به اطلاع دستاندرکاران این برنامه رساند در ادامه نحوه ی صحیح اندازه گیری فشار خون توسط دکتر سید محمد حسین اجاقی به حاضرین در جلسه  آموزش داده شد.