پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، همایش ”علل گرایش به اعتیاد" با سخنرانی دکتر سید محمد حسین اجاقی و با حضور فرماندار شهرستان فسا ، عموم مردم و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در سالن اداره ارشاد برگزار شد.

پس از آغاز این همایش با خیرمقدم مهندس اصلاحی معاون فنی معاونت بهداشت ، اولین سخنران این همایش سلیمان کرمی فرماندار شهرستان فسا در خصوص عوامل شیوع مصرف مواد مخدر در ایران گفت : یکی از عوامل گسترش مواد مخدر در ایران عامل جغرافیایی کشور است ، ما در مجاورت کشور افغانستان و در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار گرفته ایم و سیاستهای قدرتهای استکباری ترویج سوء مصرف مواد مخدر و تولید چند برابری این مواد در کشور افغانستان است .

وی افزود : امروز جرائم و آسیب های مربوط به مواد مخدر نظیر قاچاق ، نگهداری و مصرف در تمام جهان به عنوان یک عامل ایجاد کننده مشکلات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی شناخته شده است .

فرماندار فسا ترویج اعتیاد را یکی از قدیمی ترین و کارسازترین شیوه های استعمار برای تسلط بر نسل تاثیرگذار و مولد جامعه دانست که با این تسلط و کاهش نیروی کار و در نتیجه کاهش تولیدات داخلی و ایجاد فقر، قدرتهای بزرگ می توانند بر این کشورها تسلط پیدا کنند و از این رو اعتیاد یک بلای هستی سوز است .

 در ادامه این همایش دکترسیدمحمدحسین اجاقی کارشناس مسوول سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت گفت : عوامل متعددی با هم افزایی منجر به اعتیاد می شوند و نمی توان هیچ عاملی را به تنهایی و به صورت قطعی علت گرایش فرد به اعتیاد دانست.

وی افزود : نگرش مثبت به مواد مخدر ، در دسترس بودن مواد، وجود الگوی مصرف کننده در اطراف فرد ، مصرف سیگار و قلیان و برخی صفات فردی مهم ترین عوامل مستعد کننده شروع مصرف مواد مخدر هستند و تحقیقات علمی نشان داده اند احتمال معتاد شدن افراد مصرف کننده دخانیات بیشتر از سایر افراد جامعه است و به همین دلیل مصرف دخانیات را دروازه ورود به اعتیاد می دانند.

مسئول واحد سلامت روان معاونت بهداشت اظهار داشت : طرد شدن از خانواده و عدم حمایت های اجتماعی ، محیط خالی از پاداش ، اشکالات تنظیم هیجان ، استرس بالا در زندگی حال و گذشته و بیماریهای اضطرابی و افسردگی از دیگر عواملی هستند که ممکن است فرد را به سوی مصرف مواد مخدر هدایت کنند.

دکتر اجاقی با رد وجود ژن مخصوص به اعتیاد گفت : صفات فردی مثل ریسک پذیری بالا ، هیجان طلبی ، همسویی با فشار جمعی و رفتارهای تکانه ای از عوامل مستعد کننده فرد برای گرایش به مواد مخدرهستند ولی ژن  مخصوص به اعتیاد به مواد مخدر در انسان وجود ندارد.