پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در راستای ترویج فرهنگ پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر ،کارکنان معاونت بهداشت در حرکتی نمادین با در دست داشتن پلاکارد هایی با شعارهای پیشگیری و عدم مصرف مواد مخدر پیاده روی کردند.

اجرای حرکات ورزشی و سخنرانی دکتر سید محمد حسین اجاقی "مدیر گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت" در خصوص نقش ورزش در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر از دیگر بخشهای این برنامه بود.