پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

🔹مهندس سوسن جانی زاده : کارشناسان بهداشت حرفه ای در این جلسه در خصوص تشکیل کمیته فنی ، اجرای برنامه ی خود اظهاری ایمنی مشاغل توسط کارفرمایان ، اجرای بازید های مشترک توسط شورای هماهنگی بهداشت حرفه ای و پیگیری معاینات سلامت شاغلین و حوادث ناشی از کار گفتگو و رایزنی کردند.
🔸وی افزود : تاکید بر ارسال به موقع گزارشهای کمیته های مختلف بهداشت حرفه ای و پیگیری ارجاع پرونده ای طب کار از دیگر مباحث مطروحه در این هم اندیشی بود.