پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه و دکتر خسروی رئیس اداره دامپزشکی فسا باهمراهی کارشناسان بهداشت محیط و اداره دامپزشکی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بین راهی و سطح شهر فسا بازدید کردند.

دراین بازرسی ها ، شرایط بهداشتی و بهسازی مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی ، سلامت مواد غذایی و فراورده های خام دامی و عدم عرضه مواد دخانی در رستورانها و اغذیه فروشیها مورد بررسی قرار گرفت و چندین کیلوگرم فراورده ی خام دامی فاسد از سطح عرضه جمع آوری گردید.