پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت در دومین روز از هفته دولت با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار فارس ، فرماندار شهرستان فسا ، معاونین بهداشت و توسعه دانشگاه علوم پزشکی و مسئولین ادارات شهرستان فسا پایگاه سلامت گلستان افتتاح شد.
این پایگاه بهداشتی با مساحت 200 متر مربع و با اعتبار 400 میلیون تومان ساخته شده است و خدمات بهداشتی را به 24685 نفر از جمعیت شهر فسا ارائه می کند.