پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در اقدامی ناشایست ، یکی از کسبه میانشهر در روز عید غدیر ، مقدار معتنابهی پفک تاریخ مصرف گذشته را به عنوان خیرات در بین اهالی میانشهر توزیع کرد که باعث مسمومیت چندین نفر از اهالی و مراجعه آنها به مرکز بهداشتی درمانی میانشهر شد .
بازرسین بهداشت محیط پس از اطلاع از این واقعه به محل اعزام و پس از بررسی موضوع ، باقیمانده ی پفک های تاریخ مصرف گذشته را در انبار این مغازه کشف و ضبط نمودند .
به دستور معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و پس از طی مراحل قانونی این مغازه متخلف ، پلمپ و پرونده متصدی ، جهت رسیدگی ، به مراجع قانونی فرستاده شد.