پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

معاون بهداشت دانشگاه به همراه بازرسین بهداشت محیط از سفره خانه ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر فسا بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در این بازدیدها ضمن بررسی نحوه ی نگهداری ، تهیه و توزیع مواد غذایی به متصدیان و کارگران در خصوص رعایت اصول بهداشتی تذکر و آموزش داده شد و با متخلفین از اصول بهداشتی برخورد گردید.

جواد خیراتی کارشناس بهداشت محیط در این خصوص گفت : دو واحد عرضه کننده فست فود به علت نواقص بحرانی به صورت موقت تعطیل شدند و تعدادی قلیان نیز از سطح عرضه جمع آوری و برای متصدی متخلف اخطار بهداشتی صادر گردید.