پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

مرگ و مير، صدمات و ناتوانايي هاي ناشي از حوادث رانندگي از جمله چالش هاي مهم تأثيرگذار بر سلامت جامعه محسوب مي شوند، به طوري كه حوادث و تصادفات رانندگي مهم ترين دليل مرگ، ناتواني و بستري شدن در بيمارستان را تشكيل مي دهند.كه عوارض اقتصادي و اجتماعي چشمگيري به دنبال دارند.

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني در سال 2015 ، سالانه بيش از 25/1ميليون نفر در دنيا به علت تصادفات رانندگي جان خود را از دست می دهند .حوادث ترافيكي به عنوان هشتمين عامل مرگ و مير در جهان به شمار مي آيند و آسيب هاي ترافيكي نيز به عنوان عامل اصلي مرگ و مير در گروه سني 25-15 می باشد.حوادث و آسيب هاي ناشي از ترافيك يكي از علل عمده مرگ و مير و ناتواني دركشورهاي در حال توسعه است و روند افزايشي مرگ و مير در كشورهاي با درآمد پايين باعث مي شود كه تا سال 2030 مرگ و مير ناشي از حوادث ترافيكي در رتبه پنجم قرار بگيرد.

تعداد كلي مصدوميت هاي ترافيكي در جهان رو به افزايش است اطلاعات موجود حاكي از آن است كه اگر اين روند ادامه يابد تا سال 2020 ، مرگ و مير در كشورهايي با درآمد متوسط و پايين تا 83 ٪ و در كشورهاي با درآمد بالا تا 27 ٪ افزايش خواهد داشت . ايران نيز از اين امر مستثني نيست. حوادث رانندگي در ايران پس از بيماري هاي قلبي عروقي، دومين عامل مهم مرگ و ناتواني به حساب مي آيند. در گروه سنی 18 تا 29 سال عمده ترین علت مرگ،حوادث حمل و نقل و رانندگی می باشد.گزارش سازمان جهاني بهداشت بر اساس آمار موجود در طي يك سال ( 2013 تا 2014 ) بيان مي كند كه در ايران به طور متوسط 23 مورد در هر صد هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگي جان خود را از دست مي دهند . در ایران حوادث رانندگی بالاترین بار بیماری ها را به خود اختصاص می دهند و اولین علت مرگ در گروه سنی زیر 40 سال به شمار می آید.

گردآورنده : فاطمه زارعپور مسئول واحد سلامت جوانان ، نوجوانان و بهداشت مدارس