پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت کلاس آموزشی خود مراقبتی سازمانی با هدف شکل گیری سازمانها ،ادارات ومدارس حامی سلامت در آموزش و پرورش شهر ششده برگزار شد.

در این جلسه آموزشی که مسئولین دارات ، سازمانها و مدیران مدارس ششده حضور داشتند ویدا لیمویی مسئول آموزش سلامت معاونت بهداشت در خصوص معرفی برنامه ملی خود مراقبتی و اهداف آن و نحوه تشکیل شورای ارتقای سلامت درادارات ، سازمانها و مدارس به حاضرین در جلسه آموزش داد.

در ادامه این کلاس آموزشی مهندس مهدی بهزادی نحوه تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی مشارکتی را برای فراگیران تشریح کرد.