پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

با حضور مهندس مصطفی اصلاحی معاون فنی معاونت بهداشت ، مسئول و کارشناسان واحد بیماریهای غیر واگیر از زحمات کارکنان کلینیک سطح 2 دیابت تقدیر شد .

عبدا.. عزیزی مسئول واحد غیر واگیر معاونت بهداشت در خصوص خدمات کلینیک سطح 2 دیابت گفت : هدف از راه اندازي كلينيك سطح 2 دیابت جلوگيري از ايجاد عوارض اين بيماري و همچنين كنترل عوارض در مورد افرادي است كه دچار مشكلات ناشي از ديابت شده اند.

وی افزود : بیمارانی که در مراکز بهداشتی درمانی و مطبهای پزشک خانواده دیابتی تشخیص داده می شوند به کلینیک سطح 2 دیابت ارجاع می شوند و توسط پزشک متخصص داخلی و در صورت لزوم چشم پزشک ویزیت و كارشناس تغذيه خدمات مشاوره اي به این بیماران ارائه می کند همچنین یک کارشناس پرستاری نیز وظیفه معاینه عوارض دیابت  ،نظیر پای دیابتی و آموزش در این خصوص به بیماران را بر عهده دارد.