پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه آموزشی آشنایی با قوانین بهداشتی آرایشگاه برای آرایشگران مرد شهر فسا در سالن بعثت دانشگاه علوم پزشکی و آرایشگران زن بخش شیبکوه در سالن اجتماعات آموزش و پرورش زاهدشهر برگزار شد.

مهندس رسول امین زاده مسئول واحد بهداشت محیط در این خصوص گفت : در این جلسات آموزشی اهمیت موضوع و اهداف قوانین بهداشتی ، نحوه شستشو و استریل تجهیزات آرایشگری ، بیماریهای قابل انتقال در آرایشگاه ها و شرایط ساختمانی آرایشگاه توسط کارشناسان بهداشت محیط و مبارزه با بیماریها به فراگیران آموزش داده شد.

وی خاطرنشان کرد : آرایشگاه محلی است که تقریبا تمام افراد جامعه به صورت ماهانه با آن سروکار دارند و پیشگیری از انتقال بیماریها در آرایشگاه کمک بزرگی به حفظ سلامت عمومی می کند. در همین راستا واحد بهداشت محیط در نظر دارد تمام آرایشگران شهرستان فسا را با قوانین و اصول بهداشتی آریشگاه آشنا کند و این جلسات آموزشی ادامه خواهد داشت .