پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس شهرام زحمتکش مسئول مرکز بهداشتی درمانی زاهدشهر در این خصوص گفت : خانواده مرحوم قباد خان بازیار در اقدامی خیرخواهانه مبلغ 100 میلیون ریال را به مرکز بهداشتی درمانی امام سجاد (ع) زاهدشهر اهداء کردند.
وی از خانواده بازیار بخاطر این اقدام خداپسندانه صمیمانه تشکر کرد.