پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ،سومین جلسه "کمیته بهداشت ، کارگروه سلامت در حوادث و بلایا" با موضوع آمادگی مواجهه با سیل احتمالی برگزار شد.

در این جلسه اقدامات انجام شده در زمینه اطلاع رسانی ، آمادگی نیروها ، انبارها و تجهیزات به اطلاع مهندس مصطفی اصلاحی معاون فنی معاونت بهداشت رسانده شد.

مهندس منوچهر جوکاران مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا،ضمن یادآوری و تشریح مراتب سامانه فرماندهی حادثه (ICS ) بر رعایت سلسله مراتب در زمینه اطلاع رسانی و اقدامات بهداشتی تاکید کرد.