پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به همت کارشناسان بهداشت حرفه ای ، میز ارگونومیک با ابعاد آنتروپومتری در واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت طراحی و ساخته شد .

مهندس سوسن جانی زاده مسئول واحد بهداشت حرفه ای : استفاده از تجهیزاتی که اصول ارگونومی در طراحی و ساخت آنها رعایت نشده است باعث خستگی زودرس و مشکلات اسکلتی – عضلانی در درازمدت می شود و سالانه هزینه های هنگفتی را روی دست استفاده کنندگان از این تجهیزات و کارفرمایان می گذارد.

مهندس سید تورج خضرایی لیدر تیم طراح : میز ساخته شده توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای با مکانیسم خاص بکار رفته در آن ، قابلیت تنظیم دقیق ارتفاع و حرکات افقی را دارد و به آسانی می توان سطح آن را بر اساس ویژگیهای آنتروپومتری افراد ( اندازه ابعاد فیزیکی بدن ) تنظیم کرد .

وی افزود : در برنامه طراحی میز ارگونومیک چند فاز تعریف شده است ، در فاز اول ،تغییرات در ارتفاء و حرکات افقی به صورت دستی انجام می شود و در فاز دوم ،تغییرات آنتروپومتریک به صورت الکتریکی ارتقاء خواهد یافت .