پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

جلسه "بهداشت قنادی ها" با حضور قنادان شهر فسا ، معاون فنی معاونت بهداشت ، مسئول وکارشناسان بهداشت محیط برگزار شد.

در این جلسه قوانین و مقررات بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی برای قنادان تشریح گردید و متصدیان موظف شدند مقررات بهداشتی در خصوص عرضه محصولات دارای مجوزهای بهداشتی را رعایت کنند.

مهندس امین زاده مسئول واحد بهداشت محیط : در صورت عرضه شیرینی جات فاقد مجوزهای بهداشتی ضمن جمع آوری و امحاء محصولات با متصدی برخورد قانونی خواهد شد.