پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

30 اردیبهشت سالروز ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به عنوان روز ملی جمعیت نامگذاری شده است.

با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت کشور به کمتراز یک درصد کاهش یافته ونسبت سالمندان به کل جمعیت باید کمتراز 10 درصد باشد سیاست های کلی جمعیت به مواردی مانند پویندگی ،بالندگی وجوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری وتشکیل خانواده ورفع موانع ازدواج وهمچنین ارتقای آگاهی ونگرش جامعه با تاکید بر آموزش های هنگام ازدواج به زوج های در آستانه ازدواج وتحکیم بنیان خانواده اشاره دارد .

کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج وفرزند اول ،کاهش تک فرزندی وکاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان از راه های دستیابی خانواده ها به تعداد فرزند دلخواه است ومی بایست به این مهم توجه کنیم که کاهش فرزند آوری در طول زمان موجب کاهش نسل جوان به عنوان نیروی پویای جامعه شده واین امر پیرشدن جمعیت را به دنبال دارد وفضای جوانی وشادابی جامعه کمتر وچرخه تولید واقتصاد کشور دچار رکود خواهد شد .

خدمات برنامه باروری سالم ومشاوره فرزندآوری از اقدامات واحد سلامت جمعیت ،خانواده ومدارس معاونت بهداشت در جهت دستیابی به اهداف افزایش رشد جمعیت کشور می باشد که با شناسایی عوامل مستعدکننده ناباروری وپیشگیری وتشخیص زودرس آن ،زوج های نابارور را شناسایی وبه سطوح تخصصی تر جهت درمان ارجاع داده وگامی موثر در جهت افزایش نرخ باروری ودستیابی به اهداف سیاست های ابلاغی جمعیت میگردد .