پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به استناد دستوالعمل " شماره 18039240 " سال 1398 مرکز سلامت محیط و کار معاون بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 21 دستورالعمل معاینات سلامت شغلی مصوب 1397 در خصوص صدور مجوز و حدود فعالیت مرکز معاینات سلامت شغلی در قالب مطب ، از پزشکان متخصص طب کار و پزشکان عمومی شهرستان فسا در زمینه معاینات سلامت شغلی دعوت بعمل می آید .

متقاضیان از تاریخ شنبه 1399/3/31 لغایت یکشنبه 1399/4/8 به مدت 7 روز کاری می توانند مدارک خود را به واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فسا واقع در خیابان جمهوری اسلامی ، جنب پارک آزادگان تحویل دهند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 53315650 واحد بهداشت حرفه ای تماس حاصل فرمایید .

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز :

  • تصویر شناسنامه و کارت ملی
  • تصویر دانشنامه فراغت از تحصیل ( در مقطع تخصص طب کار برای پزشکان متخصص طب کار و در مقطع عمومی برای پزشکان عمومی )
  • دو قطعه عکس 4×3
  • تصویر پروانه مطب برای شهر مورد تقاضا
  • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
  • گواهی تأسیس مطب از واحد نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • تکمیل فرم درخواست مجوز توسط پزشک متخصص متقاضی " پیوست 1 " و پزشک عمومی متقاضی " پیوست 2 "
  • گواهی عدم فعالیت پزشک عمومی بعنوان مسئول فنی در بیمارستان ها ، مراکز یا درمانگاهها در شیفت صبح ، عصر و شب " حتی به صورت غیر همزمان " از واحد نظارت بر درمان معاونت درمان ( مانند DIC ، MMT یا هر فعالیتی که نیاز به صدور پروانه از معاونت درمان دانشگاه ) داشته باشد .
  • تصویر گواهی بازآموزی دوره مدون طب کار در 2 سال اخیر صرفاً برای پزشک عمومی ثبت شده در سامانه آموزش مداوم کشور ( 5 سال برای پزشک متخصص )

تبصره 1 : مطابقت تصویر مدارک فوق با اصل مدارک

تبصره 2: لازمه شرکت پزشک عمومی در فراخوان داشتن امتیاز بازآموزی مدون طب کار طبق سرفصل های تعیین شده  

( مدون 5-1 ) و به صورت غیرتکراری در 2 سال اخیر می باشد .

 

    پیوست