پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

امان اله آل سعدی مسوول کارگزینی معاونت بهداشت ضمن اعلام این خبر، گفت: این افراد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در خانه های بهداشت تحت پوشش معاونت بهداشت ، به صورت پیمانی و قرارداد کارمعین ، از واجدین شرایط از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و سایر مراحل گزینش پذیرش می شوند.

وی افزود : این آزمون با شرکت ۲۲ نفر داوطلب مرد و زن دارای مدارک کاردانی و کارشناسی در رشته های بهداشت عمومی ، بهداشت محیط ، مامایی و پرستاری برگزار گردید و پس از اعلام نتایج سه برابر ظرفیت و طی مصاحبه و انجام مراحل گزینش، نهایتاً تعداد ۹ نفر پذیرش و پس از طی دوره تطبیقی بهورزی در خانه های بهداشت تابعه دانشگاه علوم پزشکی فسا مشغول به کار خواهند شد.