پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

اعلام نتایج پذیرش نفرات اصلی و ذخیره آزمون بهورزی دانشگاه علوم پزشکی فسا مورخ99/5/16

 

مشاهده  پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره آزمون بهورزی1399

 

لازم به ذکر است پذیرش نهایی افراد جهت شرکت در دوره تطبیقی واستخدام نهایی به عنوان بهورز منوط به تایید هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی فارس می باشد .