پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

ویدا لیمویی مسئول آموزش سلامت معاونت بهداشت : برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت در جهت اجتماعی سازی سلامت ،توانمندسازی و مشارکت ساختارمند فرد ، خانواده و جامعه ، با هدف تامین ، حفظ و ارتقای سلامت در شهرستان فسا از تاریخ 25 خرداد 99 در حال اجرا می باشد .

داوطلبین سلامت محله و سفیران سلامت خانواده از اجزای اصلی این برنامه هستند و در حال حاضر در قالب 113  گروه سفیر سلامت به صورت مجازی در حیطه ارتقای سلامت ، پیشگیری ، درمان اولیه و توانبخشی آموزش می بینند.

وی افزود : در هم اکنون27377 سفیر سلامت خانواده در شهرستان فسا آموزش های  لازم را به صورت مجازی می گذرانند.