پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دکتر جلال کریمی به همراه معاونین اجرایی و فنی معاونت بهداشت از مرکز جامع سلامت شماره 3 شهری بازدید کردند.

در این بازدید وضعیت  ارائه ی خدمات بهداشتی – درمانی مورد بررسی قرار گرفت .

پرسنل این مرکز مسایل و مشکلات موجود را با مدیران معاونت بهداشت در میان گذاشتند.