پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، طرح تشدید نظارتهای بهداشتی برای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا با همکاری معاونت های بهداشت ، فرهنگی و دانشجویی ، اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و نیروهای مقاومت بسیج ناحیه فسا برگزار شد.

در این طرح 10 اکیپ شامل کارشناس بهداشت محیط یک عضو هیات علمی دانشگاه و نیروهای بسیج بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مراکز خرید و اماکن عمومی نظارت و با متخلفین از اصول بهداشتی برخورد قانونی صورت گرفت.

در اولین روز اجرای این برنامه از 500 امکنه در سطح شهر فسا بازدید به عمل آمد و 17 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و امکنه عمومی به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی پلمپ شدند.