پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

🔹مهندس نبی الله کاری کارشناس مبارزه با دخانیات معاونت بهداشت : با انتخاب میانشهر و نصیرآباد بعنوان شهر و روستای بدون دخانیات در شهرستان فسا ، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و نقشه راه شهر و روستای بدون دخانیات در آنها اجرا خواهد شد و کلیه ادارات و سازمانهای میانشهر و نصیرآباد موظفند برای اجرای این قوانین برنامه ریزی کنند .

🔹وی افزود : درگام اول این برنامه ، تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در تمامی ادارات ،پارکها ، فضاهای تفریحی و اماکن عمومی نصب خواهد شد و ادارات و سازمانها بایدنسبت به آموزش و اطلاع رسانی به پرسنل و عموم مردم درزمینه مضرات و عدم استعمال دخانیات در اماکن اقدام نمایند.

🔹در جلسه ای که به همین مناسبت با حضور مسئولان منطقه ی میانشهر برگزار شد ، قوانین و دستورالعمل های شهر و روستای بدون دخانیات توسط کارشناسان معاونت بهداشت تشریح گردید و بصورت نمادین تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در تعدادی از ادارات و اماکن عمومی میانشهر و نصیرآباد نصب شد و تعدادی متون آموزشی در زمینه مضرات دخانیات،جهت بهره برداری عموم مردم به کتابخانه میانشهراهداءگردید.