پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

طبق اسناد سازمان جهانی بهداشت از 40% سرطان ها می توان پیشگیری کرد و مواردی هم که قابل پیشگیری نیستند ، اگر در سایه خودمراقبتی ، نگاه امیدوارانه به اثربخشی روشهای تشخیصی و درمانی و مراجعه به موقع ، زودهنگام تشخیص داده شوند درمان پذیرترند . در اینجا به چند پیام کلیدی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان اشاره میکنیم :

پیام اول :

از مصرف دخانیات پرهیز کنید .

پیام دوم :

فعالیت بدنی منظم داشته باشید .

پیام سوم :

وزن خود را در حالت ایده آل نگه دارید .

پیام چهارم :

تغذیه سالم داشته باشید .

پیام پنجم :

خود را در برابر عفونت ها محافظت کنید .

پیام ششم :

از پوست خود محافظت کنید

پیام هفتم :

در منزل و محیط کار ، اصول ایمنی را رعایت کنید .

پیام هشتم :

زندگی روانی معنوی سالمی داشته باشیم .

پیام نهم :

زندگی اجتماعی سالمی داشته باشیم .

پیام دهم :

در صورت دارا بودن علائم هشدار دهنده سرطان ، به پزشک مراجعه کنید .