پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

ا

 از همه شما شهروندان محترم تقاضا داریم که: 
 
در خانه بمانید و در صورت ترک منزل برای کارهای ضروری حتما پروتکل های بهداشتی را با حساسیت و دقت بیشتری رعایت کنید. 
 
 بطور جدی از ماسک استفاده کنید(در ضمن ماسک برای استفاده روی بینی و دهان است و نه زیر چانه، نکته دیگر اینکه موقع صحبت کردن بیش از زمان سکوت باید از ماسک استفاده شود)   
 
 فاصله فیزیکی و اجتماعی و شستشوی مرتب دستها را رعایت فرمائید . 
 
 از تردد غیر ضرور در سطح شهرستان و مسافرت تفریحی درون شهری و برون شهری جدا خودداری نمائید . 
 
 از شرکت در تجمعات و مکان های شلوغ بر حذر باشید و به توصیه های بهداشتی بطور جدی اهتمام ورزید . 
 
 عدم برگزاری دورهمی های خانوادگی، تولد، عروسی، عزا و هرگونه مهمان پذیری و مهمانی رفتن
 
 رفتار این ویروس قابل پیش بینی نیست و نحوه رفتار این دشمن منحوس در روزهای آینده نامشخص است، گرچه حتما با رعایت شما معادله عوض خواهد شد ولی غیر از آن خدا میداند که چه اتفاقی خواهد افتاد ،  انتظار  اینست که آنی این ویروس را کوچک  نشماریم و انشالله همه با هم  شعور و فرهنگ اجتماعی خود را به رخ بکشانیم تا بدینوسیله خدای ناکرده خانواده ای و فرزندانی بی سرپرست و یا بی مادر و عزیزانی داغدار نشوند.