پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

نشست کمیته صیانت از جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور رئیس دانشگاه، معاونین و مسئولین مرتبط با صیانت از جمعیت برگزار گردید.

به گزارش وب دا فسا؛ مسوول واحد سلامت خانواده معاونت بهداشت دانشگاه گفت: در این جلسه شاخص های بیانگر وضعیت جمعیت در شهرستان، کاهش نرخ رشد جمعیت و جمعیت جوان و فعال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد معاونت ها و مدیران دانشگاه علوم پزشکی فسا به عنوان متولی حمایت از فرزند آوری و صیانت از جمعیت با دیدگاه مثبت از بانوان شاغل باردار و دارای فرزند خردسال حمایت کنند.

فاطمهشهیدی افزود: با توجه به کاهش موالید وازدواج و افزایش طلاق در سالهای اخیر، برای صیانت از جمعیت و افزایش موالید، ضروری است همه دستگاهها و ادارات کلیدی شهرستان برای تحقق این برنامه همکاری لازم را با یکدیگر داشته باشند و اقدامات جدی و فوری در این زمینه انجام شود .

وی اضافه کرد: دانشگاهعلومپزشکی فسا به عنوان متولی حمایت از فرزند آوری و صیانت از جمعیت تمامی تلاش خود را در جهت این امر ایفا خواهد کرد و به عنوان مشاور در کنار همه ادارات و نهادهای شهرستان اعلام آمادگی میکند.