پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

كارگاه آموزشي بهداشت پرتوها و اصول حفاظتي آن برای تعداد 30 نفر از كارشناسان بهداشت محيط و حرفه اي در سالن اجتماعات مركز بهداشت برگزار گرديد . در این  كارگاه كارشناسان با انواع پرتوها آشنا و اصول بهداشتي و كنترل آن را فرا گرفتند