پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

تشكيل جلسه پزشك خانواده شهري

در مورخه 11/10/91 جلسه اي راجع به نحوه پذيرش دفترچه هاي بيمه تامين اجتماعي و خدمات درماني مردم روستا ها و همچنين نحوه ارجاع، جهت پزشكان مراكز روستايي در سالن اجتماعات مركز بهداشت تشكيل گرديد. در اين جلسه خانم دكتر عليزاده (مدير اجرايي طرح پزشك خانواده شهري) راجع به آخرين دستورالعمل هاي پزشك خانواده توضيحاتي ارائه نمودند. سپس درمورد نحوه ثبت نام و نحوه تكميل فرم ارجاع توضيحات لازم داده شد .در ادامه جلسه با پرسش و پاسخ شركت كنندگان به پايان رسيد.