پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در تاريخ 29 دي ماه روز جمعه ، آقاي دكتر پزشكي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي همراه با معاونين و مسئول مركز بهداشتي درماني زاهدشهر  در محل اقامه نماز جمعه شيبكوه حضور بافتند . معاون بهداشتي بعد از خطبه هاي نماز سخناني ايراد نمودند . ايشان ابتدا از مزاياي طرح پزشك خانواده شهري صحبت نمودند و سپس به بيان مشكلاتي كه در راه اجراي ابن طرح در زاهدشهر وجود دارد پرداختند و علت عدم اجرايي نشدن طرح را كمبود پزشك در اين منطقه بيان نمودند و همچنني از مردم اين منطقه خواستند تا رفع مشكل موجود صبر و شكيبايي داشته و با مسئولين مربوطه همكاري لازم را مذول فرمايند  . در پايان سؤالات مردم و ابهاماتي كه در خصوص طرح مذكور و همچنين حوزه معاونت بهداشتي داشتند پاسخ داده شد