پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در سه ماهه دوم سال 91 جناب آقاي دكتر عسكري رياست دانشگاه علوم پزشكي به همراه معاونين و جمعي از مسئولين در بخشداري هاي مركزي ، شيبكوه ، نوبندگان ، ششده و قره بلاغ حضور يافتند .ايشان در اين جلسات خبر تخصيص حدوداً هشتصد ميليون ريال جهت تجهيز مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت را دادند كه اين امر در سه ماهه سوم سال محقق شده و لوازم مورد نياز اين مراكز خريداري و توزيع و يا  در حال تجهيز مي باشد ./ك