پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در تاريخ 30/11/91 راس ساعت 11 جلسه پزشكان خانواده شهري در محل سالن اجتماعات معاونت بهداشتي برگزار ميگردد. حضور كليه پزشكان الزامي مي باشد