پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

قابل توجه کلیه پزشکان محترم

لیست کدملی هایی که در مناطق دیگر (ششده،زاهدشهر،نوبندگان و مناطق داخل استان فارس) ثبت شده بوده اند و تحویل کمیته آمار و فناوری اطلاعات شده بوده اند، از مناطق قبلی حذف شده است.لذا میتوانید آنها را در پایگاه خود سرشماری و انتساب دهید.

همچنین جابجایی های افراد تحت پوشش فقط در 28 تا 30 هر ماه صورت میگیرد که فرآیند انجام آن بدین صورت میباشد

1-      مراجعه بیمار به پزشک در روزهای 28 تا 30 هرماه و درخواست نامه خروج از طرح

2-      پزشک ، نامه خروج از طرح را بااین فرمت تهیه نموده و در اختیار بیمار قرار میدهد.

3-      مراجعه بیمار به ستاد اجرایی جهت تایید و معرفی پزشک جدید

4-      افراد مشخص شده با کدملی از سامانه حذف شده و میتوانند حداقل از سه روز بعد به پزشک جدید مراجعه کنند

5-      پزشک جدید افراد جدید را با یوزر operator سرشماری نموده و هر سه شنبه لیست کدملی ها را جهت انتساب به ستاد آمار بهداشت تحویل دهد.

 

خاطرنشان میگردد از فرستادن بیمارانی که در مناطق دیگر ثبت شده اند و امکان ثبت آنها بصورت اصلی نمیباشد ، به مرکز بهداشت خودداری نمایید.

انها را ثبت نام نموده و لیست آنها را جهت حذف از منطقه قبلی، توسط اپراتور خود تحویل ستاد آمار بهداشت نمایید.