پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 نشست معاون تحقيقات و فن آوري اطلاعات با حوزه معاونت بهداشتي
در اين نشست دكتر بهرامعلي معاون تحقيقات و فن آوري اطلاعات و دكتر پزشكي معاون بهداشتي دانشگاه و كارشناسان و  مسئولين واحدهاي ستادي حوزه معاونت بهداشتي در جلسه حضور داشتند.

دكتر پزشكي به پتانسيل و بستر مناسب پژوهش و علاقمندي پرسنل در حوزه معاونت بهداشتي اشاره نمودند .

آقاي دكتر بهرامعلي ضمن معرفي سايت معاونت پژوهشي از بهداشت به عنوان سرمايه تحقيقاتي دانشگاه نام برد ند .

همچنين ايشان در مورد نحوه انتخاب پژوهشگر نمونه و معرفي آزمايشگاه تحقيقات مركزي جنوب كشور به تفصيل صحبت نمودند